UEC Bukit Baru Melaka

Address: 16, Jalan PNBBU 5, Pusat Niaga Bukit Baru Utama, Bukit Baru, 75150 Melaka

Contact: 016-342 5554