Kids Can Read

Belajar Melalui Cerita

Kids Can Read adalah program yang menyeronokkan dan menarik di mana kanak-kanak boleh belajar membaca melalui fonik, serta menulis, bergerak, dan mengambil bahagian dalam drama. Buku baru akan diperkenalkan menerusi sesi bercerita selepas setiap empat sesi dan tema akan diterokai sepenuhnya. Bahagian yang TERBAIK ialah? Ini adalah program ini sesuai untuk Ibu, Bapa dan anak anda!

Cat Auntie melibatkan anak-anak dan ibu bapa mereka dalam sesi bercerita yang penuh ekspresi dan imaginasi.

Kids Can Read akan membantu:

  • Membuatkan membaca menyeronokkan
  • Mewujudkan saliran antara membaca dan menulis
  • Membentuk imajinasi & kreativiti semasa membina kemahiran bahasa & perbendaharaan kata
  • Melahirkan hasrat membara untuk membaca
Kanak-kanak dan ibu bapa yang penuh dengan semangat didalam aktiviti kelas.

Ini adalah program terbaik untuk mencetuskan minat anak anda dalam membaca dan mengembangkan bahasa dan perbendaharaan kata mereka.

Anak anda dijamin membaca buku baru setiap bulan.