English Rules!

Keseronokan Tatabahasa Inggeris!

Jika anda benci belajar tatabahasa Inggeris, bersedialah untuk kejutan yang menyenangkan! Selamat Datang ke English Rules!

English Rules! berdasarkan pada keseronokan dan kerja berpasukan:

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada:

  • menerangkan bahagian ucapan dengan mudah
  • menjelaskan subjek & objek
  • menggunakan kata ganti nama & kata nama kolektif dengan betul
  • membantu dengan perjanjian subjek / kata kerja
  • membantu pelajar mengelakkan kesilapan semasa menulis

Kaedah yang digunakan adalah termasuk:

  • permainan dan kemahiran untuk mengelakkan pembelajaran hafalan
  • pemodelan tatabahasa yang baik dalam pelbagai situasi
  • banyak aktiviti berasaskan drama
  • permainan pasukan yang seronok