EURASIAN SPELLING BEE 2021
PERTANDINGAN BAHASA INGGERIS

Sejajar dengan Rangka Kerja Bersama Eropah Rujukan Bahasa (C.E.F.R.)
Diiktiraf di Peringkat Antarabangsa dan Dikawal Selia oleh Ofqual UK
Disokong oleh Menteri Pendidikan Malaysia dengan Markah Kokurikulum PAJSK

Pusingan Awal
(Pringkat Kebangsaan)

6 to 9 May 2021

Mod Pertandingan: Secara Talian - Online 
(Sekiranya sekolah dibenarkan dibuka, boleh terus dalam talian atau meminta untuk mengambil bahagian di sekolah anda atau pusat peperiksaan swasta terpilih)

- Penulisan

- Pendengaran

- Lisan (Ejaan)

Pusingan Separuh Akhir
(Peringkat Antarabangsa)


11 to 13 Jun 2021

Mod Pertandingan: Secara Talian - Online- Penulisan

- Pendengaran

- Lisan (Ejaan)

Pusingan Akhir
(Peringkat Antarabangsa)


24 to 25 Julai 2021

Lokasi: Gdansk, Poland
(Secara talian/online jikalau lintas negara tidak dibenarkan)


- Penulisan

- Pendengaran

- Lisan (Ejaan)

Pelajar, jika anda ingin menyertai Eurasian Spelling Bee, sila klik "Daftar di sini"

Eurasian Spelling Bee English Language Competition (ESB) diasaskan oleh English Language Proficiency Competition Ltd (ELPC) yang beribu pejabat di Eropah. Penaja utama pertandingan ini adalah organisasi penganugerahan yang berpusat di UK yang mengkhususkan diri dalam kelayakan dan peperiksaan bahasa Inggeris, Gatehouse Awards. Pasukan Gatehouse Awards menyediakan semua bahan sokongan dan penilaian untuk Pertandingan Spelling Bee Eurasia.

Objektif ESB adalah
1) untuk mempromosikan bahasa Inggeris, dan mencabar pelajar dari Asia dan Eropah untuk meningkatkan kemahiran leksikal mereka, terutama berkenaan dengan ejaan,

2) untuk memberi inspirasi kepada siswa untuk membaca lebih banyak, sesuai dengan tema "Baca untuk Berjaya", untuk mendorong mereka mempelajari prinsip dan corak utama bahasa Inggeris, memperluas kosa kata mereka dan mengerjakan pengucapan

3) untuk meningkatkan perkembangan ketenangan dan komunikasi pelajar di bawah tekanan dan memberi peluang kepada mereka untuk didedahkan kepada pusat perhatian nasional

4) untuk memberi perhatian kepada keperluan literasi sekolah yang mendesak dan mempersiapkan dan melengkapkan guru dengan kemahiran untuk mengajar Bahasa Inggeris.

Matlamat utama ESB adalah untuk mewujudkan dan memupuk hubungan persahabatan dan persefahaman nasional antara anak muda yang berminat dengan bahasa Inggeris dari sekolah swasta dan awam di negara-negara Asia dan Eropah.

Pertandingan ini terbuka kepada pelajar yang belajar di Sekolah Rendah 1 hingga Menengah 5 dari negara-negara di Asia dan Eropah. Pertandingan akan dijalankan dalam tiga pusingan: pusingan awal, pusingan separuh akhir dan pusingan akhir. Pelajar akan diuji dengan ujian Menulis, ujian Mendengar dan ujian Lisan (Ejaan) dalam semua 3 pusingan.

Eurasian Spelling Bee 2021

Pertandingan Ejaan Bahasa Inggeris

Syarat-syarat Pertandingan

Syarat-syarat Pertandingan

Tarikh dan Tempat

Pertandingan akan dijalankan dalam tiga pusingan: Pusingan Awal, Pusingan Separuh Akhir dan Pusingan Akhir.

Pusingan Awal (Peringkat Kebangsaan):
6 ke 9 Mei 2021 
Tempat: Di sekolah,Tempat terpilih di luar Sekolah, Dalam Talian (Online)

Pusingan Separuh Akhir (Peringkat Antarabangsa):
11 ke 13 Jun 2021
Tempat: Dalam Talian (Online)

Pusingan Akhir (Peringkat Antarabangsa):
24 ke 25 Julai 2021
Lokasi: Pusingan akhir akan diadakan di Lido di Gdansk, Poland. Boleh bertukar menjadi Dalam Talian sekiranya perjalanan ke Poland tidak dibenarkan disebabkan MCO

Pendaftaran dan Bayaran Calon

Untuk pendaftaran, sila klik butang "Daftar" di halaman ini.

Sebarang pertanyaan, sila Encik CK Gan pada 011-6550 5400 atau 012-383 3218 (talipon atau WhatsApp) atau e-mel ckgan@english.edu.my.

Tarikh akhir pendaftaran adalah pada 22 April 2021. Tiada permohonan akan diterima selepas tarikh akhir.

Bayaran pendaftaran adalah RM60 (Ringgit Malaysia Enam puluh sahaja) bagi setiap pelajar. Tidak ada bayaran tambahan jika berjaya ke pusingan separuh akhir atau akhir.

Kategori Pertandingan

 Pelajar dari Sekolah Umum (dibiayai oleh kerajaan), Sekolah Swasta (mata pelajaran majoriti tidak diajar dalam Bahasa Inggeris), dibenarkan mendaftar mengikut tahun persekolahan mereka.

- Pelajar sekolah rendah darjah 1 dan 2 akan menyertai "Bee 1"
- Pelajar sekolah rendah darjah 3 akan menyertai "Bee 2"
- Pelajar sekolah rendah darjah 4 akan menyertai "Bee 3" 
- Pelajar sekolah rendah darjah 5 akan menyertai "Bee 4" 
- Pelajar sekolah rendah darjah 6 akan menyertai "Bee 5" 
- Pelajar sekolah menengah Tingkatan 1 akan menyertai "Bee 6" 
- Pelajar sekolah menengah Tingkatan 2 akan menyertai "Bee 7" 
- Pelajar sekolah menengah Tingkatan 3 akan menyertai "Bee 8" 
- Pelajar sekolah menengah Tingkatan 4 akan menyertai "Bee 9" 
- Pelajar sekolah menengah Tingkatan 5 akan menyertai "Bee 10" 

Pelajar peringkat rendah dapat bersaing di peringkat lebih tinggi sekiranya mereka merasa bersedia untuk ke peringkat tersebut.

Pelajar dwibahasa tidak akan diterima masuk dalam Pertandingan ini. Pelajar yang dianggap dwibahasa adalah mereka yang dilahirkan atau pernah tinggal dan bersekolah sekurang-kurangnya 3 tahun di negara berbahasa Inggeris serta mereka yang tinggal di negara yang tidak berbahasa Inggeris tetapi bersekolah di sekolah Inggeris / Amerika Antarabangsa dan sekolah khusus untuk bahasa Inggeris. Sekiranya pelajar yang dianggap dwibahasa menurut definisi di atas memohon pertandingan ini melalui sekolah lain, organisasi ESB berhak untuk membatalkan mereka dari Pertandingan.

Ringkasan Pusingan Pertandingan

Terdapat 3 pusingan pertandingan. Peserta akan bermula dengan pusingan awal (peringkat kebangsaan). Peserta akan bertanding di kalangan peserta Malaysia untuk layak ke pusingan separuh akhir. Ujian untuk pusingan awal akan terdiri daripada: Ujian Penulisan (Writing), Ujian Mendengar (Listening) dan Ujian Lisan/Ejaan (Spelling). 

15% markah tertinggi dari negara ini akan dijemput ke pusingan separuh akhir. Ujian untuk pusingan separuh akhir akan terdiri daripada: Ujian Penulisan(Writing), Ujian Mendengar (Listening) dan Ujian Lisan/Ejaan (Spelling).

8 calon teratas daripada setiap kategori dari pusingan separuh akhir akan dijemput ke pusingan akhir. Ujian untuk pusingan akhir akan terdiri daripada: Ujian Penulisan (Writing), Ujian Mendengar (Listening) dan Ujian Lisan/Ejaan (Spelling).

Bilangan separuh akhir dan finalis mungkin meningkat bergantung pada jumlah peserta atau mata yang sama. Finalis akan dipilih mengikut skor yang diterima pada pusingan separuh akhir. Sekiranya sebuah negara tidak mempunyai calon yang layak ke pusingan akhir, organisasi ESB akan mengundang 2 calon yang memperoleh mata tertinggi antara lain ke pusingan akhir.

Pusingan akhir akan diadakan di Gdansk, Poland. Penginapan selama tiga hari (sarapan, makan tengah hari, makan malam) disediakan untuk semua calon dan guru mereka secara percuma. Calon dan gurunya hanya perlu membuat pengaturan perjalanan sendiri ke tempat pusingan Akhir di Poland.

Force majeure - sekiranya berlaku force majeure, seperti kejadian alam atau kejadian cuaca yang teruk termasuk banjir, kebakaran, gempa bumi, taufan, atau letupan; perang, tindakan keganasan, dan wabak, perjalanan akan ditangguhkan sehingga keadaan menjadi lebih baik. Walau bagaimanapun, keputusan akhir akan dibuat oleh pasukan ESB memandangkan keadaannya.

Mata Pertandingan dan Masa Maksimum Yang Dibolehkan

Calon dalam semua pusingan (peringkat awal, separuh akhir dan akhir) akan diberi tiga tugas:

Penulisan
Penulisan Tugas 1 (10 minit):
- Peserta membaca teks dan mengenal pasti dan membetulkan 10 perkataan yang salah eja

Penulisan Tugas 2 (5 minit):
- Tahap Lebah 1-4 - peserta perlu mengenal pasti dan mengeja 5 perkataan dengan betul berdasarkan gambar dan huruf-huruf kecil.

- Tahap Lebah 5-10 - peserta perlu mengenal pasti dan mengeja 5 perkataan dengan betul berdasarkan definisi dan huruf kecil.

Mendengar
Mendengar Tugas 1 (anggaran 5 minit):
peserta mendengar rakaman pendek, membaca teks dan menyelesaikan jurang dengan ejaan perkataan yang betul

Lisan
Lisan Tugas 1:
Pada pusingan awal setiap peserta akan diberikan hanya dua perkataan untuk mengeja secara lisan, pada pusingan separuh akhir 4 perkataan, tetapi untuk pusingan akhir jumlah kata akan berlipat ganda.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai tugas Lisan, baca Peraturan 6 - Ejaan Lisan (klik untuk memuat turun) (masa yang dibenarkan: ejaan mempunyai masa 1 minit 45 saat untuk berfikir dan mengeja setiap perkataan setelah sebutan yang jelas dan semua maklumat diberikan. dan penyebut tidak akan berkomunikasi dengan ejaan selama 30 saat terakhir.Juri akan mendiskualifikasi mana-mana ejaan yang tidak memberikan ejaan yang lengkap sebelum habis masa (0 saat). Sekiranya hakim dan pelafaz perlu membincangkan perkara yang berkaitan dengan pertandingan semasa ejaan merenungkan kata, mereka mungkin menjeda jam waktu, dan mereka akan memberitahu ejaan ketika mereka berhenti dan menyambung semula jam waktu.)

Panduan Markah untuk Semua Tahap BEE

Penulisan Tugas 1 (20 mata keseluruhan)
* 2 markah akan diperuntukkan untuk setiap perkataan yang dieja dengan betul
** tidak ada titik bahagi untuk ejaan yang betul

Penulisan Tugas 2 (10 mata keseluruhan)
* 2 markah akan diperuntukkan untuk setiap perkataan yang dieja dengan betul
** tidak ada titik bahagi untuk ejaan yang betul

Mendendar Tugas 1 (10 mata keseluruhan)
* 2 markah akan diperuntukkan untuk setiap perkataan yang dieja dengan betul
** tidak ada titik bahagi untuk ejaan yang betul

Lisan Tugas 1 
* 5 markah akan diperuntukkan untuk setiap perkataan yang dieja dengan betul
** tidak ada titik separa untuk ejaan yang betul sebahagiannya Semua tugas: bentuk jamak dan huruf besar diperlukan jika perlu untuk mendapatkan tanda.
*** Tugas ejaan lisan tidak memerlukan huruf besar, tetapi bentuk jamak adalah wajib.

Kelulusan Menteri Pendidikan Malaysia (KPM) dengan Mata Kokurikulum PAJSK (Sistem Sekolah Kebangsaan)

Kami sedang dalam proses untuk mendapatkan surat sokongan dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebaik sahaja kami mendapat kelulusan, pelajar akan layak mendapat Markah PAJSK untuk penyertaan dan pencapaian di pelbagai peringkat. Mata akan diberikan oleh KPM, setelah pihak penganjur menyerahkan laporan pertandingan ketika pusingan akhir selesai.

Sijil dan Pingat

Semua peserta pada pusingan awal akan menerima sijil penyertaan. 5 calon teratas dalam setiap kategori akan menerima sijil pencapaian.

Semua peserta di pusingan separuh akhir akan menerima sijil penyertaan dan pingat.

Semua peserta di pusingan akhir akan menerima sijil penyertaan dan pingat.

Semua peserta di pusingan akhi yang memperoleh mata tertinggi dalam setiap kategori akan diberikan seperti berikut: 1. Pingat emas, 2. Pingat perak dan 3. pingat gangsa. Selebihnya yang lulus ujian pusingan akhir juga akan diberikan sijil yang diiktiraf antarabangsa dalam bahasa Inggeris oleh Gatehouse Awards United Kingdom. Bilangan pemenang teratas akan meningkat sekiranya mereka mendapat mata yang sama pada peringkat akhir ejaan lisan. Hadiah tambahan untuk pemenang Emas, Perak dan Gangsa akan diumumkan lebih dekat dengan tarikh Pertandingan.

Di mana untuk mendapatkan maklumat lanjut?

Sila hubungi Penyelaras Malaysia di talian 012-383 3218 atau 011-6550 5400 atau e-mel kepada ckgan@english.edu.my

Kaedah Pembayaran

Pemindahan dalam talian (Sila masukkan Number Telefon Bimbit anda semasa membayar)
Nama syarikat: Caya Academy Sdn Bhd
Bank: Maybank
Nombor Akaun: 512884095226
Sila kemukakan resit pembayaran kepada ckgan@english.edu.my atau WhatsApp 011-65505400
Sila nyatakan name peserta/no talipon dan "ESB" dalam slip bayaran

Hubungi

Untuk maklumat lanjut mengenai pertandingan, sila hubungi 012-383 3218 atau WhatsApp 012-383 3218 atau e-mel kepada ckgan@english.edu.my

Telefon

Mobile: 012-383 3218
Tel: 03-8603 4277 

E-mel

admin@english.edu.my

Ibu Pejabat

Caya Academy Sdn bhd
(1240452-H)
Block H1-01, Setiawalk,
Persiaran Wawasan, Pusat Bandar Puchong, 47160 Puchong,
Selangor, MALAYSIA

Rakan Bahasa Inggeris Anda